SAHİPLİ ARAZİLERDE YAPILACAK ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma yapabilmek için sahanın büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
Sahipli arazilerde en az 5 dekar olmalıdır.

En fazla ne kadar sahada özel ağaçlandırma yapılabilir?
Bir defada en fazla 3000 dekar olmalıdır.

Özel ağaçlandırma hangi sahipli arazilerde yapılamaz?
-Tapusu olmayan,
– Zilyetliği mahkeme kararına dayanmayan yerlerde,
-Üzerinde ipotek veya haciz bulunan taşınmazlarda,
-0,5 hektardan küçük sahalarda;
Özel Ağaçlandırma çalışması yapılamaz.

Başkasına ait bir araziyi kiralamak suretiyle özel ağaçlandırma yapılabilir mi?
Başkasına ait bir arazide özel ağaçlandırma yapılabilir. Bunun için noter onaylı kira sözleşmesi yapılmalı
ve bu sözleşmede, özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya gayesi ile yapıldığı ve
kira süresinin projede belirtilen türlerin idare müddeti sonuna kadar olduğu hususu belirtilmelidir.

Tıbbi ve Aromatik bitkiler ile ve tarım ürünleri alt tür olarak ekilebilir mi?
Sahipli arazilerde odun ve odun dışı orman ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve flora türleri ile saf veya
karışık yapılacak özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolü çalışmalarına izin verilebileceği gibi, bu
türlerle yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmesi kaydıyla; tıbbi, aromatik, yumrulu ve
soğanlı bitkiler ile her türlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesine izin verilebilir.

Sahipli arazide yapılan özel ağaçlandırma sahalarında yapılaşmaya izin var mı?
Sahipli arazilerde 30 dekar ve üzeri büyüklükteki özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imarihya sahalarında proje sahası yatay alanının % 6’sına kadar yapılaşma izni verilebilir.

Whatsapp İletişim Hattı