İzin

 • Hazar Ormancılık; Orman Bölge Müdürlüğünde
   
 • Maden tesis izin dosya tanzimi
 • Maden işletme dosya tanzimi
 • Maden altyapı dosya tanzim
 • Maden rehabilitasyon dosya tanzimi
 • Maden pasa kapatma projeleri dosya tanzimi
 • Maden teknik rapor dosya tanzimi
 • Özel agaçlandırma projeleri dosya tanzimi
 • Dikili kesim dosya tanzimi
 • Özel amenajman planları yapımı
 • Res dosya tanzimi
 • Hes dosya tanizimi
 • Ges dosya tanzimi
 • Enerji-telefon hattı dosya tanzimi
  yapmını üstlenmiş olup dosyalarınızın kurumda da sonuna kadar takip işlemlerini gerçekleştirmektedir.
ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir…

ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3, 18, 115, ek 9, ek 11 ve geçici 8 inci maddelerine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlemektir.

Whatsapp İletişim Hattı