Bilirkişi

Çevre ve ormancılık hukuku, Çevre ve ormancılık hukukunun tanımı, kapsamı, hukuk sistemleri içindeki yeri, tarihsel gelişimi, Anayasa ve yasalarda ormanlarla ilgili düzenlemeler, 6831 Sayılı Orman Kanunu, Ormanların kadastrosu, Orman sayılmayan yerlere ilişkin düzenlemeler, Devlet ormanlarından yapılacak arazi tahsisleri ve izinler, Ormanların korunması, Orman suçları, Damga ve nakliye talimatnameleri, Devir teslimler, İdari para cezaları, Tapulu kesimler, Ormancılıkla ilgili davalarda bilirkişilik, Orman davalarının takibi, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Bir arazi-alan çalışması konularında uzman danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermekteyiz.

Whatsapp İletişim Hattı