Özel Ağaçlandırma

 

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR:
Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla gerçek ve tüzel kişiler
tarafından yapılacak ağaçlandırmalara ÖZEL AĞAÇLANDIRMA denir.yon kontrolü ve özel imar-ihya gayesiyle saha izni verilmez.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?
6831 Sayılı Orman kanununun 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci,63 üncü, ek 5 inci
maddesi ve ek 12 nci maddesi ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan 23.08.2012 ve 28390 sayılı Resmi Gazete
yayınlanan “Ağaçlandırma yönetmeliği” dir.e özel imar-ihya gayesiyle saha izni verilmez.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPILABİLEN SAHALAR NERELERDİR?
Özel ağaçlandırma çalışmaları;
– Bozuk orman alanları ile orman toprağı (OT) sahalarında,
– Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde,
– Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda,
yapılabilmektedir.

KİMLER YAPABİLİR?
– Köy tüzel kişilikleri,
– Kamu kurum ve kuruluşları,
– Belediyeler,
– Tarımsal kalkınma kooperatifleri,
– Köye hizmet götürme birlikleri,
– Dernekler,
– Vakıflar,
– Şirketler,
Diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

Kimler özel ağaçlandırma yapamaz?
Yabancı uyruklu olanlar ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 nci maddesi kapsamı dışında
vatandaşlıktan çıkarılan gerçek kişiler ve bunların kurmuş oldukları veya ortağı oldukları tüzel kişilikler
özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya yapamazlar.
Ayrıca, Devlet ormanlarında Bakanlığımız personeline ve bunların birinci derece yakınlarına (eş, çocuk,
anne ve baba) özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü v

Whatsapp İletişim Hattı