DEVLET ORMANLARINDA ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

 

Devlet Ormanı Sayılan Yerlerde Özel Ağaçlandırma Yapılabilir mi?
Evet,Devlet ormanı sayılan yerlerde arazi tahsis edilerek özel ağaçlandırma yapmak mümkündür.

Devlet Ormanlarında tahsis edilecek olan sahanın büyüklüğü en az ne kadar olmalıdır?
Orman alanlarında Özel ağaçlandırma yapmak üzere tahsisi istenen saha en az 5 dekar büyüklüğünde
olmalıdır.

En fazla kaç dekar sahada çalışma yapılabilir?
Ormanlık alanlarda bir istekliye en fazla 500 dekar alanda Özel ağaçlandırma yapılabilir.

Verimli devlet ormanında özel ağaçlandırma yapılabilir mi?
Verimli devlet ormanlarında kesinlikle özel ağaçlandırma yapılamaz.

Hangi alanlarda özel ağaçlandırma izni verilmez?
– Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlar,
– Doğal tarihi ve arkeolojik sit alanları.
– Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler,
– Yaban hayatı geliştirme sahaları,
-2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler,
-2872 sayılı Çevre Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerler,
-Otlatma planı ile ayrılan sahalar, kadimden beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçiş yolları,
-Madencilik faaliyeti sonucu tabii yapısı bozulmuş sahalar,
-Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar,
-Amenajman Planlarına veya aktüel durumuna göre verimli Ormanlarda,
-Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan
yerler,
-Tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan
yerler.
-Mülkiyeti Mera olan alanlar,
-Mülkiyet ihtilafı olan yerler,
-Başka kişi veya kuruluşlara tahsisli olan sahalarda;
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA İZNİ VERİLMEZ

Whatsapp İletişim Hattı